SONG LAM HOTEL

SONG LAM HOTEL

SONG LAM HOTEL

SONG LAM HOTEL
126N Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 0254. 3 527 427                        Mobile: 0918 78 61 78
WELCOME TO

SONG LAM HOTEL

SONG LAM HOTEL
126N Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 0254. 3 527 427                        Mobile: 0918 78 61 78